Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

Αυτός ο ιστότοπος, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα κείμενα, είναι ιδιοκτησία του Θεόδωρου Παπαγεωργίου – ARCADIA IMAGES, που εδρεύει στην 25ης Μαρτίου 28, Τρίπολη 221 31.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστότοπο, θα πρέπει να συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης του.

Πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστότοπου

Δεν επιτρέπεται να

  • Αναπαράγετε, αντιγράψετε και αναδιανείμετε τις φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεο αυτού του ιστότοπου για κάθε εμπορικό ή επαγγελματικό λόγο. Ο επαγγελματικός λόγος περιλαμβάνει και ιστότοπους που έχουν διαφημίσεις
  • Να τροποποιήσετε και να φτιάξετε παράγωγα προϊόντα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο αυτού του ιστότοπου
  • Να αφαιρέσετε το υδατογράφημα ARCADIA IMAGES από τις φωτογραφίες και τα βίντεο

Πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών

Όλες οι φωτογραφίες προστατεύονται για Πνευματικά Δικαιώματα © του Θεόδωρου Παπαγεωργίου. Δεν επιτρέπεται καμία αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.