Σεμινάρια Φωτογραφίας

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Φωτογραφία

Η φωτογραφία κυριαρχεί στον δικτυωμένο κόσμο μας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν μεταμορφώσει τη φωτογραφία. Αυτό που ήταν λίγο παλιότερα γνωστό σαν “φωτογραφία” είναι πια παρελθόν, διήρκησε περίπου εκατόν εξήντα χρόνια.

Σεμινάριο Εισαγωγή στην Ψηφιακή Φωτογραφία © Θεόδωρος Παπαγεωργίου
Σεμινάριο Φως - Φωτισμός © Θεόδωρος Παπαγεωργίου

Φως – Φωτισμός

Το φως είναι η γλώσσα της φωτογραφίας. Οι διάφορες ποιότητες και τα μοτίβα του φωτός μεταφέρουν πληροφορίες όπως οι λέξεις. Ο φωτισμός όπως και η γλώσσα έχει γραμματική και λεξιλόγιο.

Φωτογραφία Τοπίου

Το τοπίο είναι κατασκεύασμα του πολιτισμού μας. Οι φωτογραφικές απεικονίσεις τοπίου αντικατοπτρίζουν τις κυρίαρχες αντιλήψεις και σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Σεμινάριο Φωτογραφίας Τοπίου - © Θεόδωρος Παπαγεωργίου
Σεμινάριο Smartphone Photography © Θεόδωρος Παπαγεωργίου

Smartphone Photography

Η μετάβαση από την αναλογική (φιλμ, σκοτεινός θάλαμος) στην ψηφιακή (αισθητήρας, υπολογιστής, διαδίκτυο) τεχνολογία έφερε μια επανάσταση που επαναπροσδιόρισε την ίδια τη φωτογραφία.

Social media photography

Η εικόνα, κινούμενη (βίντεο) ή ακίνητη (φωτογραφία) είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας διαφήμισης. Αυτό ισχύει για τα παραδοσιακά μέσα, όπως τηλεόραση και περιοδικά, ακόμα περισσότερο ισχύει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινώς social media.

Σεμινάριο φωτογραφίας κοινωνικών δικτύων © Θεόδωρος Παπαγεωργίου
Σεμινάριο Lightroom - Photoshop © Θεόδωρος Παπαγεωργίου

Lightroom – Photoshop

Η επεξεργασία της φωτογραφίας είναι πολύ σημαντική για τους φωτογράφους που επιθυμούν απόλυτο έλεγχο στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Επεξεργασία φωτογραφίας με Gimp & Darktable

Τα πιο διαδεδομένα προγράμματα ελεύθερου λογισμικού για την επεξεργασία φωτογραφίας.

Σεμινάριο επεξεργασίας φωτογραφίας με Gimp & Darktable - © Θεόδωρος Παπαγεωργίου
Μαθήματα φωτογραφίας - Θεόδωρος Παπαγεωργίου

Ιδιαίτερα μαθήματα Φωτογραφίας

Μαθήματα φωτογραφίας για επαγγελματικές εφαρμογές. Tα μαθήματα προσαρμόζονται στο αντικείμενο της δουλειάς σας ή των ενδιαφερόντων σας έτσι ώστε να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο και να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα