Λανθάνων Χώρος

Στα δεδομένα εικόνας, ο Λανθάνων Χώρος αναφέρεται σε ένα χώρο κρυφών ή μειωμένων διαστάσεων που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των πληροφοριών που περιέχονται στα αρχικά δεδομένα εικόνας υψηλών διαστάσεων. Οι λανθάνοντες χώροι στα δεδομένα εικόνας χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για τη μοντελοποίηση των οπτικών πληροφοριών στις εικόνες και για την… Συνεχίστε να διαβάζετε το Λανθάνων Χώρος